Przeszło 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został wyznaczony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który celebrowany jest dnia 16 listopada. Wiele osób systematycznie styka się z brakiem tolerancji i to właśnie ten dzień ma to sygnalizować. Apelowanie do wielu instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego typu jest zachętą do tego, aby znaleźli wyjście z tego dużego problemu. Edukacja, czy też prowadzenie licznych paneli dyskusyjnych ma na celu propagowanie tolerancji oraz zmniejszenie się gnębienia osób dyskryminowanych, co zdaniem organizacji UNESCO jest dobrą metodą przeciwdziałania różnym nietaktownym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta inicjatywa była spowodowana przez systematycznie pojawiające się akty przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia, mają styczność właśnie te grupy, co zarejestrowano na przestrzeni kilku lat. Oznaki nietolerancji są obłędnie nieprzyjemne dla osób krzywdzonych, stąd też obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają komunikować o różnych sytuacjach, w których dochodzi do agresji, a także pomóc w wyszukaniu głębszych motywów kiełkowania nietolerancji. Aby obeznać się w tym, czym właściwie jest szanowanie nie swoich praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz poszanowanie różnic indywidualnych, przydatne są tego rodzaju działania, które niewątpliwie okazują się pomocne w tym zakresie. Dodatkowo ma kształcić, uczyć umiejętność słuchania drugiego człowieka, rozumienia innych ludzi, a także uznania różnego rodzaju kultur.


Jak w naszym kraju świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?


Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wystosowali jednogłośny manifest, w którym pokazują niebywałe poparcie dla ofiar werbalnej oraz fizycznej przemocy wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże manifestem. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski powiedział, że solidarność dnia 16 listopada będzie nagłaśniana przez wywieszanie tęczowych flag, jak i oświetlania budynków. Wyjątkowo w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Tagi:

Brak komentarzy

Zostaw komentarz